Ynglŷn â Chwmni Ysbryd Abersoch

Bydd 2020 yn sicr yn mynd i lawr mewn hanes fel blwyddyn i'w chofio. Un bosotif  y gallwn ei gymryd o'r flwyddyn yw gwireddu breuddwyd hirsefydlog Abersoch Gin. Mae'r crëwr a'r lleol, John, wedi bod eisiau creu jin crefft ers blwyddyn neu ddwy. Ond gydag ymrwymiadau gwaith parhaus, nid oedd John wedi cael y cyfle i ddod â'r freuddwyd hon yn fyw.

Adeiladodd ac agorodd Tad John y motel cyntaf ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn 1965 ac ers hynny mae John wedi bod yn ymweld â Gogledd Cymru ar wyliau, yn mwynhau'r ardal gyda'i deulu.  Ar ôl blynyddoedd o gael cartref gwyliau yn Llanbedrog, penderfynodd John symud yma'n barhaol yn 2019, gan gymryd drosodd Bar Traeth Llanbedrog ym mis Mawrth 2020. Ond ar ôl dim ond un diwrnod o fasnachu bu'n rhaid cau oherwydd y pandemig Coronafeirws. Gyda'r cyfnod anarferol o dawel, trodd John ei sylw yn ôl at y jin. Gyda dros 35 mlynedd o brofiad yn y diwydiant lletygarwch, mae gan John gyfoeth o brofiad yn y sector diodydd sydd wedi bod yn amhrisiadwy wrth gynllunio a chreu Gin Abersoch.

Mae John wedi canolbwyntio ei ymdrechion ar gynhyrchu jin arbenigol, gan gymryd ysbrydoliaeth o'r arfordir prydferth y mae'n ddigon ffodus i'w alw'n gartref. Wedi'i ysbrydoli gan y golygfeydd godidog o amgylch Abersoch ac ar draws y penrhyn, mae ei jin gyntaf wedi cael ei saernïo'n arbenigol i ddod â mymryn o Abersoch i gartref pawb.